Archieven van de maand oktober, 2011

Symposium

donderdag 13 oktober 2011

Maggie is op donderdag 10 november één van de gastsprekers op het 17de symposium van de Medical Women’s Association Belgium.  De MWAB is een vereniging van vrouwelijke medici.  Zij willen bijdragen aan een geneeskunde met oog/aandacht en respect voor de specifieke noden en verwachtingen van vrouwen.

Geschenken aan werknemers – sociale bijdragen

woensdag 12 oktober 2011

Werknemers die een sinterklaas-, kerst- of nieuwjaarsgeschenk van hun werkgever krijgen, kunnen soms voor een onaangename verrassing komen te staan. Het blijkt immers dat het grensbedrag van dergelijke geschenken in totaal niet meer dan 35 euro mag bedragen, plus 35 euro per kind ten laste. Indien het maximumbedrag wordt overschreden, moeten zowel werknemer als werkgever […]

Problematiek oudere holebi’s

dinsdag 11 oktober 2011

In een resolutie, goedgekeurd in de Senaat, tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi’s werd de toenmalige regering de aandacht gevraagd voor: – de bewaking van de wettelijke maatregelen om de gelijke behandeling te waarborgen; – de maatregelen om het geestelijke en fysieke welzijn van oudere holebi’s te ondersteunen; – de verplichting om […]

Studie Fonds Arbeidsongevallen – begeleid werken

donderdag 6 oktober 2011

In een eerdere vraag heb ik het probleem aangekaart van personen die in het kader van “Begeleid werken” actief zijn. Een persoon met een handicap die een invaliditeitsuitkering geniet en onder bepaalde voorwaarden wordt opgenomen in het arbeidscircuit zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, krijgt te maken met een aantal onduidelijkheden wat de […]

Pensioenen ambtenaren ondergeschikte besturen

woensdag 5 oktober 2011

Gisteren keurde de Kamercommissie Sociale Zaken unaniem het wetsontwerp goed dat voorziet in een duurzame financiering van de pensioenen van de ambtenaren ondergeschikte besturen. Maggie : “Ik heb in het verleden de minister van Pensioenen regelmatig gewezen op de problematiek van de betaalbaarheid van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren.

Arbeidsongevallen – NMBS

dinsdag 4 oktober 2011

De NMBS komt wel eens vaker in het nieuws omwille van de gebrekkige veiligheid voor de reizigers. Het roept tegelijkertijd ook vragen op over de omstandigheden waarin het personeel zijn job verricht. 1. Hoeveel arbeidsongevallen hebben zich in de periode 2007 tot heden jaarlijks voorgedaan bij de NMBS?