Archieven van de maand november, 2011

Premie voor verpleegkundigen

woensdag 30 november 2011

Verpleegkundige is in ons land een knelpuntberoep geworden. De tekorten zijn zo groot dat sommige ziekenhuizen hun soelaas zoeken in verpleegkundigen uit het buitenland. Zowel op federaal niveau als op het niveau van gemeenschappen en gewesten doen regeringen inspanningen om het beroep aantrekkelijk te maken.

Treinincidenten op 27 juni 2011

dinsdag 29 november 2011

Op 27 juni werd het spoorwegverkeer geconfronteerd met tal van problemen. In de vroege namiddag brak een bovenleiding op de as Brugge-Gent. ’s Avonds was er een trein in nood t.h.v. Arsele.  Beide incidenten leidden tot complete chaos, talrijke gestrande reizigers en vele passagiers die urenlang vastzaten in oververhitte treinen.  Maggie De Block : ” De […]

Veiligheid op het werk – onderaanneming

vrijdag 25 november 2011

In de periode van 2002 tot 2006 werd op Europees niveau een communautaire strategie gevoerd voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk. In die periode zou het aantal arbeidsongevallen sterk zijn gedaald. Momenteel loopt een nieuwe strategie van 2007 tot 2012, die nog […]

Duurdere treintickets

donderdag 24 november 2011

In de pers vernemen we dat de NMBS overweegt om een toeslag aan te rekenen van 7 euro aan de reizigers die op de trein een kaartje aankopen. Tot op vandaag kan dat kosteloos indien het station waar de reiziger opstapt niet over een loket beschikt. Is er wel een loket in het station, dan […]

Arbeidsongevallen – klusjes – zwartwerk

dinsdag 22 november 2011

Als over arbeidsongevallen wordt gesproken, bedoelt men daarmee uiteraard ongevallen op de werkvloer. Helaas gebeuren er ook geregeld ongevallen bij werknemers die thuis klussen of bij mensen die zwartwerk verrichten. Per definitie zijn dergelijke arbeidsongevallen moeilijk meetbaar. Nochtans spelen producenten van veiligheidsmateriaal wel in op de vraag van particulieren naar beschermende kledij (handschoenen, helm, stofbril, […]

Het gebruik van de wachtdienst

maandag 21 november 2011

De consultatie van een arts tijdens de wachtdienst is sinds vorig jaar even duur als een gewone consultatie. Sociale categorieën betalen nu voor een consultatie nog één euro. Bedoeling was dat mensen de huisarts zouden raadplegen ipv naar de spoedgevallendienst te trekken. De maatregel vertoont nu blijkbaar andere neveneffecten. Huisartsen klagen dat mensen voor een […]

Opvang patiënten hersentumor

donderdag 17 november 2011

Personen met een hersentumor kennen problemen inzake opvang. De groep met hooggradige tumoren die langer blijven leven, willen graag thuis blijven. Op Vlaams niveau bestaat daar met het persoonsgebonden assistentiebudget mogelijks een oplossing. Een aantal patiënten heeft echter residentiële opvang nodig. Op federaal niveau hebben we voor MS-patiënten oplossingen gezocht. U hebt middelen vrijgemaakt voor […]

Wetsvoorstel pensioenkrediet

woensdag 16 november 2011

Maggie heeft een wetsvoorstel ingediend dat in ons land een wettelijk kader schept voor het zogenaamde omgekeerde woonkrediet.  Maggie benoemt in haar wetsvoorstel ‘pensioenkrediet. Maggie : “ Met dit wetsvoorstel wil ik een wettelijk kader creëren voor de invoering van het omgekeerd woonkrediet in België.

Vakbondsacties NMBS

maandag 14 november 2011

Afgelopen donderdag werd er in de werkplaatsen van de NMBS gestaakt. Deze staking is niet zonder gevolgen gebleven voor de vele treingebruikers. Aanleiding voor de staking is de stemming in het Europees parlement begin volgende week over de herziening van het eerste spoorwegenpakket, de zgn “recast”. Met deze herziening wil de Europese Commissie de bestaande wetgeving vereenvoudigen […]

Hoorzitting Belgacom

donderdag 10 november 2011

Gisterenavond, na sluiting van de beurzen, vond in de commissie Infrastructuur een hoorzitting plaats over de toestand bij Belgacom. Naast Didier Bellens (CEO) waren ook de voorzitter van de raad van bestuur, Theo Dilissen en de vice-president Public Affairs, Philip Neyt hierop aanwezig.