Vakbondsacties NMBS

Afgelopen donderdag werd er in de werkplaatsen van de NMBS gestaakt. Deze staking is niet zonder gevolgen gebleven voor de vele treingebruikers. Aanleiding voor de staking is de stemming in het Europees parlement begin volgende week over de herziening van het eerste spoorwegenpakket, de zgn “recast”.

Met deze herziening wil de Europese Commissie de bestaande wetgeving vereenvoudigen en moderniseren. Eén van de gevolgen ervan is dat de werkplaatsten zullen opengesteld worden voor de markt met als doel om de dienstverlening aan de klanten te verbeteren en het spoorvervoer competitiever te maken ten aanzien van het wegvervoer.

Vandaar 2 vragen, één over de oorzaak van de staking en één over de gevolgen ervan voor de reizigers.

Ten eerste, wat is het standpunt van de minister over de herziening van het eerste spoorwegpakket?

Bent u van oordeel dat openstellen van werkplaatsen en andere spoorgebonden diensten (stations, vrachtterminals, rangeersstations) voor alle operatoren zal resulteren tot een betere dienstverlening in de sector van het goederenvervoer?

Biedt de structuur van de NMBS Groep vandaag voldoende garanties om de toegang tot alle spoorgebonden diensten voor elke spoorwegonderneming mogelijk te maken?

Ten tweede, wat betreft de gevolgen van de staking voor reizigers weet u dat er in juni 2008 na talrijke onaangekondigde stakingen een algemeen sociaal akkoord afgesloten werd tussen de vakbonden en de directie van de NMBS Groep over de manier waarop het stakingsrecht wordt uitgeoefend. Deze overeenkomst werd toegevoegd aan de statutaire en reglementaire bepalingen waardoor het op alle personeelsleden van de Groep van toepassing is.

Dit akkoord schrijft o.a. voor dat werkonderbrekingen voldoende lang op voorhand worden aangekondigd, dat aangekondigde stakingen aanleiding geven tot het opstarten van specifieke overlegprocedures en dat er tuchtsancties worden opgelegd als die regels niet werden gevolgd.

Wordt het sociaal akkoord van juni 2008 vandaag nageleefd?

Heeft de minister al opdracht gegeven tot een evaluatie van de bestaande akkoorden en protocollen met betrekking tot het stakingsrecht?

Is zij van oordeel dat de huidige akkoorden volstaan om de continuïteit van de openbare dienstverlening te garanderen? Is zij gewonnen voor een meer afdwingbare aanpak onder de vorm van een gewaarborgde minimale dienstverlening? Vakbondsacties NMBS Plen 10 11 2011 Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.