Opvang patiënten hersentumor

Personen met een hersentumor kennen problemen inzake opvang.

De groep met hooggradige tumoren die langer blijven leven, willen graag thuis blijven. Op Vlaams niveau bestaat daar met het persoonsgebonden assistentiebudget mogelijks een oplossing. Een aantal patiënten heeft echter residentiële opvang nodig.

Op federaal niveau hebben we voor MS-patiënten oplossingen gezocht. U hebt middelen vrijgemaakt voor netwerken waar gespecialiseerde ziekenhuizen samenwerken met rust- en verzorgingstehuizen of psychiatrische verzorgingstehuizen. Zo worden een aantal bedden voorbehouden voor MS-patiënten die residentiële opvang behoeven.

Graag vernam ik van de minister :

Kan worden onderzocht in welke mate in residentiële settings zoals rust- en verzorgingstehuizen een aantal plaatsen kunnen worden gereserveerd voor de opvang personen met hersentumoren net zoals dat vandaag bestaat voor MS-patiënten ? hersentumoren Antw

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.