Het gebruik van de wachtdienst

De consultatie van een arts tijdens de wachtdienst is sinds vorig jaar even duur als een gewone consultatie. Sociale categorieën betalen nu voor een consultatie nog één euro. Bedoeling was dat mensen de huisarts zouden raadplegen ipv naar de spoedgevallendienst te trekken.

De maatregel vertoont nu blijkbaar andere neveneffecten. Huisartsen klagen dat mensen voor een gewone consultatie nu komen tijdens de wachtdienst. Vaak vragen patiënten een voorschrift voor een geneesmiddel dat ze permanent moeten gebruiken.

Ook de wachtdiensten lijken tot dit fenomeen bij te dragen omdat zij een duidelijk herkenbaar zorgpunt zijn vinden de mensen heel makkelijk de weg ernaar toe.

Dit voorbeeld toont meteen ook aan dat wat de patiënt effectief moet betalen aan de arts wel degelijk een invloed heeft op zijn gedrag.

 Graag vernam ik van de minister :

 1.Bevestigen de cijfers van het RIZIV de vaststelling van de huisartsen dat het aantal consultaties tijdens de wachtdiensten toeneemt ? Zo ja, kan de minister ons exacte cijfers bezorgen ?

2.Werd nagegaan wat de rol van de wachtposten is in deze nieuwe trend ?

3. Wordt gewerkt aan de bijsturing van de maatregel ? Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de wachtdienst een soort van normale dienstverlening wordt. Wachtdiensten kunnen alleen raadpleegbaar zijn voor noodgevallen.consultaties wachtdiensten Antw

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.