Arbeidsongevallen – klusjes – zwartwerk

Als over arbeidsongevallen wordt gesproken, bedoelt men daarmee uiteraard ongevallen op de werkvloer. Helaas gebeuren er ook geregeld ongevallen bij werknemers die thuis klussen of bij mensen die zwartwerk verrichten. Per definitie zijn dergelijke arbeidsongevallen moeilijk meetbaar. Nochtans spelen producenten van veiligheidsmateriaal wel in op de vraag van particulieren naar beschermende kledij (handschoenen, helm, stofbril, enzovoort), die verkrijgbaar is in doe-het-zelfcentra.

Het gaat immers vaak om mensen die niet gekwalificeerd zijn voor dergelijke klussen of onvoldoende geroutineerd zijn om de reële gevaren in te schatten. 1. Bestaan er indicaties over de omvang en de aard van de arbeidsongevallen bij mensen die thuis klussen? 2. Is geweten hoeveel ongevallen gebeuren op werven bij mensen die zwartwerk verrichten? 3. Acht u het noodzakelijk om particulieren te sensibiliseren voor het risico op een arbeidsongeval als ze thuis klussen uitvoeren? 4. Hoe en wanneer zal dat concreet gebeuren? Klik hier voor het antwoord

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.