Duurdere treintickets

In de pers vernemen we dat de NMBS overweegt om een toeslag aan te rekenen van 7 euro aan de reizigers die op de trein een kaartje aankopen.

Tot op vandaag kan dat kosteloos indien het station waar de reiziger opstapt niet over een loket beschikt. Is er wel een loket in het station, dan betaalt de reiziger momenteel een toeslag van drie euro indien hij op de trein een kaartje aankoopt. In beide gevallen dient de treinbegeleider hiervan voor het instappen op de hoogte gebracht te worden.

 Met deze toeslag wil de spoorwegmaatschappij naar eigen zeggen discussies vermijden. De meeste ruzies op de trein zouden volgens hen te wijten zijn aan onenigheid over het kaartje. Nog volgens de NMBS zou het nieuwe systeem ook minder ruimte laten voor interpretatie. Het zou ook misbruiken van het bestaande systeem beter aanpakken.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen :

  1. Klopt het dat de NMBS inderdaad die toeslag zal aanrekenen ?

  2. Zo ja, wanneer treedt deze regeling in werking ?

  3. Hoeveel bedraagt de totale geraamde opbrengst van deze maatregel per jaar ?

  4. Verwacht de NMBS naar verloop van tijd een daling van deze inkomsten als gevolg van het afschrikkend effect van deze hoge toeslag ?
  5. Kan de minister bevestigen dat deze maatregel pas in werking zal treden vanaf het ogenblik dat alle haltes en stopplaatsen uitgerust zijn met een automatisch biljettenautomaat ?

  6. Welk investeringsbedrag wordt er voor deze operatie voorzien en wanneer zal dit afgerond zijn ?

  7. Zal er ten behoeve van de klant een procedure vastgelegd worden met duidelijke regels indien een automaat niet functioneert of defect is ? NMBS duurdere tickets antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.