Treinincidenten op 27 juni 2011

Op 27 juni werd het spoorwegverkeer geconfronteerd met tal van problemen. In de vroege namiddag brak een bovenleiding op de as Brugge-Gent. ’s Avonds was er een trein in nood t.h.v. Arsele.  Beide incidenten leidden tot complete chaos, talrijke gestrande reizigers en vele passagiers die urenlang vastzaten in oververhitte treinen.  Maggie De Block : ” De commissie Infrastructuur zal zich in de loop van januari buigen over het rapport dat de FOD Mobiliteit en Vervoer maakte n.a.v. de treinincidenten van afgelopen zomer. 

Uit het rapport blijkt alvast dat de NMBS er niet in slaagde om de situatie onder controle te krijgen.  Zowel de communicatie naar de reizigers als naar het eigen personeel verliep stroef.  Ondertussen werd de ene fout na de andere gemaakt.  Het overleg tussen de verschillende betrokkenen liet te wensen over.” Eindrapport incidenten NMBS NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.