Archieven van de maand november, 2011

Gepersonaliseerde geneeskunde

woensdag 9 november 2011

Maggie : “Uit de praktijk blijkt dat patiënten verschillend reageren op dezelfde geneesmiddelen en dat die verschillen te wijten zijn aan onder andere variaties in de genstructuur. Daarom zal er in de toekomst meer en meer belang moeten gehecht worden aan de zogenaamde “gepersonaliseerde” geneeskunde.

Arbeidsongevallen – Europese voorschriften

dinsdag 8 november 2011

In de periode 2002-2006 werd op Europees niveau een communautaire strategie voor de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit met het oog op de gezondheid en veiligheid op het werk gevoerd. In die periode zou het aantal arbeidsongevallen sterk gedaald zijn. Momenteel loopt de nieuwe strategie 2007-2012 die nog ambitieuzer is en als doel heeft […]

Wetsvoorstel – bestrijding obesitas

donderdag 3 november 2011

Maggie : “Obesitas vormt een groot probleem voor de volksgezondheid.  In het kader van de behandeling ervan, heb ik daarom een wetsvoorstel ingediend om de consultaties bij erkende diëtisten te laten terugbetalen. Tot op vandaag is dat immers niet het geval. Op lange termijn kan deze maatregeln de gezondheidszorg veel geld besparen.”53K1803001 Wv dietist obesitas