Stijging zwartwerk fruitpluk

Bij controles tijdens de aardbeienoogst, de kersen- en bessenpluk en tijdens snoeiwerken waren dit voorjaar bij één fruitteler op de drie zwartwerkers aan de slag. Met een overtredingspercentage van 31% in Limburg bereikt men daar het hoogste percentage in tien jaar tijd. Het betekent een stijging van 12% het afgelopen decennium. 

Volgens de cijfers had 19% van de gecontroleerde fruittelers in de eerste jaarhelft van 2010 niet alle werknemers ingeschreven. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2009, toen dat bij 10% van de gecontroleerden het geval was. De jaren voordien schommelde het vastgestelde zwartwerk tussen 8 en 22 procent.

Het blijft vreemd dat de toename van het zwartwerk zo uitgesproken is. Uiteindelijk geldt er voor seizoensarbeid een systeem van lage sociale zekerheidsbijdragen. De fruitteler hoeft maar 37,42 procent RSZ te betalen op een geplafonneerd forfaitair dagloon van 16,92 euro. Dat komt overeen met 6,42 euro socialezekerheidsbijdrage per gewerkte dag. De vraag rijst dan ook welke de aanleidingen van het zwartwerk zijn.

 

Ik kreeg van de minister hieromtrent graag een antwoord op de volgende vragen:

 

1)    Hoe valt de stijging van het zwartwerk in de fruitteelt te verklaren?

2)    Gaat het in het algemeen over zware inbreuken?

3)    Situeert het zwartwerk zich vooral bij seizoenarbeiders of eerder bij de reguliere werknemers die het ganse jaar door in dienst zijn bij het bedrijf?

4)    Situeert het zwartwerk bij de seizoenarbeiders zich bij huisvrouwen wiens partner een uitkering heeft, bij studenten die hun quotum van 2 x 23 dagen reeds overschreden hebben, of eventueel bij bruggepensioneerden die tegen de regels in toch willen bijverdienen dan wel bij reguliere werkzoekenden en buitenlandse werknemers die voor de fruitpluk worden ingezet?

5)    Heeft de stijging van het zwartwerk ook te maken met administratieve slordigheden vanwege de werkgevers of de werknemers?

6)    Is er een verband tussen het zwartwerk en de geringe bereidheid van officieel werkzoekenden om een job te aanvaarden in de fruitpluk, of hun geringe motivatie om dit werk te doen indien ze de job toch met lange tanden aanvaarden?

7)    Welke conclusies trekt de minister uit deze teleurstellende resultaten en welke constructieve maatregelen zullen worden genomen om het zwartwerk in de fruitpluk tegen te gaan? zwartwerkfruitpluk Antw

 

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.