Coördinatie HIV-beleid

Naar jaarlijkse gewoonte is het op 1 december wereldaidsdag. Naar aanleiding hiervan stelde Maggie in de plenaire vergadering  een actuele vraag aan de minister van Volksgezondheid. Maggie : “Vandaag is het Wereld Aidsdag. Vorige week werden de nieuwe cijfers inzake de hiv-besmettingen in ons land bekend gemaakt. Die bevestigden de zorgelijke stijgende trend, zeer in het bijzonder bij de risicogroepen, nl. mannen die seks hebben met mannen en niet-Belgen van Sub-Saharaanse afkomst.

In totaal werden 1.196 nieuwe besmettingen vastgesteld in 2010, of zowat 3.3 per dag! Intussen wordt ervan uitgegaan dat 1 homo op 20 besmet is met hiv. Bij hetero’s is dat 1 op 20.000. Ook in Europa is de hiv-epidemie nog steeds niet onder controle. In 51 van 53 lidstaten van de Europese WHO-regio werden in tien jaar tijd 2.5 keer meer besmettingen vastgesteld. 

Naast het promoten van condoomgebruik en het aansporen tot testen na onveilig seksueel gedrag zijn er duidelijk bijkomende preventie-inspanningen nodig om de stijging een halt toe te roepen. Het is vooral van belang dat niet alleen de hiv-besmetting vroegtijdig wordt vastgesteld, maar ook dat seksueel overdraagbare aandoeningen snel worden vastgesteld en behandeld, want uitgerekend soa’s verhogen de kans op hiv-besmetting.

Een belangrijk deel van het beleid om hiv en aids te bestrijden is in handen van de gemeenschappen. Evenwel speelt ook het federaal niveau een belangrijke rol. Wat er in ons land echter nog steeds ontbreekt is een coördinatie tussen de federale overheid en de deelgebieden om te komen tot een consequent en eenduidig hiv- en aidsbestrijdingsbeleid. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft ons land hiervoor trouwens al veelvuldig op de vingers getikt.

Mijn vraag aan de minister is op deze Wereldaidsdag dan ook zeer eenvoudig: heeft de minister al werk gemaakt om overleg te plegen met de deelgebieden met het oog op het uitwerken van een gecoördineerd hiv- en Aids-beleid tussen de federale overheid en de deelgebieden, inclusief de evaluatie van het hiv- en Aids-beleid?

Zo neen, waarom blijft men doof voor de vraag van de WHO en welke zijn de eventuele obstakels om te komen tot een gecoördineerd beleid?

Is de minister van oordeel dat het wenselijk is een hiv- en Aids-commissaris aan te duiden, die met de uitvoering van deze coördinatie zal worden belast?

 Coordinatie Aids Antw

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.