ELDR-congres in Palermo

Van 23 tot en met 25 november nam Maggie deel aan het zesde congres van de Europese Liberale Partij.  Maggie : “Het was een boeiend congres. Er kwamen verschillende thema’s aan bod, zoals een Europees sociaal beleid, het antwoord van Europa op de Arabische lente, hernieuwbare energie enzovoort.

Samen met Claudine Curran, voorzitster van de Open Vld-vrouwen woonde ik de  workshop over het Europees sociaal beleid bij.  We kregen er een overzicht van de wetgeving terzake in de verschillende EU landen.  Verschillende onderwerpen kwamen aan bod zoals geboorteregeling, abortie, prostitutie, geweld, verkrachting, werk, politiek engagement en vele andere thema’s waarmee vrouwen dagelijks te maken hebben.”

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.