Beleidsnota Asiel en Migratie

Op 11 januari jl. werd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de beleidsnota voor Asiel en Migratie door staatssecretaris De Block toegelicht.  De beleidsnota kunt u hier lezen. 53K1964009 Asiel Migratie

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.