Beleidsnota Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding

De beleidsnota Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding werd afgelopen week voorgesteld in de bevoegde commissie. U kan de nota hier nalezen. 53K1964022 MI Armoede en sociale economie

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.