Lijst veilige landen zal aantal asielaanvragen verminderen

Op vraag van Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, heeft de ministerraad een lijst van veilige landen goedgekeurd. Asielaanvragen van mensen die uit die landen komen, zullen binnen de 15 dagen behandeld worden. “Met deze lijst willen we een duidelijk signaal geven aan die mensen dat hun kansen om asiel te krijgen klein zijn. Dat moet het aantal aanvragen sterk doen dalen. Bovendien zal een snellere afhandeling van die aanvragen leiden tot snellere uitwijzingen”, zegt Maggie De Block. Lees hier de volledige tekst

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.