Archieven van de maand mei, 2012

De Standaard – pag. 8 – Er kunnen nooit genoeg ontradingscampagnes zijn – Maggie De block trekt naar Kameroen

zaterdag 26 mei 2012

“‘Te veel Kameroeners betalen smokkelaars om naar België te komen en hier clandestien te verblijven’, zegt staatssecretaris Maggie De Block. Zondag gaat ze in Kameroen uitleggen waarom dat een slecht idee is. We zullen hen duidelijk maken dat de asieprocedures in ons land verkort zijn en dat ze bij een negatief antwoord worden teruggestuurd. Dat […]

Het Laatste Nieuws – pag. 42 – Maggie De Block bezoekt voorbeeldstad Gent

zaterdag 26 mei 2012

“Staatssecretaris De Block noemde Gent verder ook een voorbeeldstad wat betreft het indijken van de instroom van nieuwe EU-burgers. Gent voert een ontradingsbeleid op dat vlak, en zag het aantal nieuwe EU-burgers met een leefloon dalen van 1.090 eind 2010 naar 747 eind 2011.”

25-05-2012 – De Standaard – pag. 4 – Noodwoningen

vrijdag 25 mei 2012

“Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block heeft 4 miljoen euro subsidies toegekend voor nood- of tijdelijke woningen. Noodwoningen worden gebruikt om gezinnen in onder te brengen van wie het huis onbewoonbaar werd door bijvoorbeeld brand of een overstroming.”

25-05-2012 – De Morgen – pag. 7 – België vangt honderd vluchtelingen op

vrijdag 25 mei 2012

“De Europese Commissie organiseert die opvang op Europees niveau. Per persoon ontvangt België daarvoor 6.000 euro uit het Europees fonds. “Deze mensen hebben onze hulp echt nodig. Het gaat om erkende vluchtelingen die zelf niet in de mogelijkheid zijn om naar hier te komen en die nergens terecht kunnen”, zegt Maggie De Block.”

24-05-2012 – Brussel – Uitreiking federale prijs armoedebestrijding

donderdag 24 mei 2012

24-05-2012 – Brussel – Uitreiking federale prijs armoedebestrijding

24-05-2012 – Brussel – Fed jaarboek armoede prinses Astrid

donderdag 24 mei 2012

24-05-2012 – Brussel – Fed jaarboek armoede prinses Astrid

24-05-2012 – subsidies voor noodwoningen OCMW’s

donderdag 24 mei 2012

24-05-2012 – NL – subsidies voor noodwoningen OCMW’s 24-05-2012 – FR – subsides pour CPAS – logements d’urgence

22-05-2012 – De Standaard – pag. 5 – Helft minder visa voor gezinshereniging

dinsdag 22 mei 2012

“De strengere wetgeving rond gezinshereniging rendeert. Het aantal goedgekeurde visa-aanvragen daalt flink. Vorig jaar werden in april 1.090 visa in verband met gezinshereniging toegekend (71,1 procent), 443 visa werden geweigerd (28,9 procent). Vorige maand was de verhouding omgekeerd: 573 visa werden goedgekeurd (35,5 procent), 1.042 visa werden geweigerd (64,5procent).”

De Standaard, “Blijde intrede in de Roma“

maandag 21 mei 2012

“Begeleid door de opzwepende tamboerijnklanken van muziekgroep Noor wordt ze ingehaald, als een vedette haast. Het is eens wat anders voor Maggie De Block, die al haar portie hoon over zich heen heeft gekregen. De blijde intrede was de staatssecretaris voor Asiel en Migratie gisteren gegund op het jaarlijkse vrouwenfeest van de vzw El Moustaqbal […]

21-05-2012 – De Standaard – pag. 6 – Blijde intrede in de Roma – Maggie De block verdedigt striktere gezinshereniging

maandag 21 mei 2012

“Wat een moeilijke uitmatch dreigde te worden draaide uit op een blijde intrede met veel applaus. De ‘strenge’ staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block trof tot haar eigen verbazing heel wat goodwill op een Marokkaans vrouwenfeest in Borgerhout. ‘Ze heeft hier veel fans, mensen die de overlast op de Turnhoutsebaan beu zijn en […]