De Standaard, “Beter voorbereid dan ooit”

‘Er worden al sinds februari geen mensen meer op straat gezet. De bezettingsgraad van onze opvangcentra bedraagt nu 94 procent. De druk is nog altijd zeer hoog, maar beheersbaar.’ ‘Er zijn heel wat maatregelen genomen zodat we niet opnieuw in een crisis belanden. Zo worden asielaanvragen sneller behandeld, zodat de mensen sneller uit de opvangcentra kunnen vertrekken. Elke maandag zitten alle asielinstanties ook samen met het kabinet van de staatssecretaris, Maggie De Block, om te overleggen over het beleid. Dat is nieuw.’

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.