Humo, De eindejaarsvragen aan Maggie De Block

Wat vindt u de belangrijkste gebeurtenis, evolutie of trend van het voorbije jaar?
Dat elke asielzoeker die recht heeft op opvang sinds eind januari 2012 ook opvang krijgt, zodat ons land kan voldoen aan zijn internationale verplichtingen.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.