De Standaard, De Block telt 4.000 asielaanvragen minder dan vorig jaar

Volgens staatssecretaris De Block is de daling van het asielcijfer ‘het bewijs dat de asielcrisis van de vorige jaren nu onder controle is’.
‘Ik heb de asielinstanties rond de tafel gezet om samen te werken aan een humaan, correct en coherent beleid. Dankzij deze verbeterde coherentie en synergieën is de situatie gestabiliseerd’ Het is nu zaak dat beleid voort te zetten, aldus De Block: ‘We moeten een coherent en geïntegreerd beleid voeren dat aan de asiel- en opvanginstellingen de nodige flexibiliteit en de juiste instrumenten geeft om aan een onverwacht hoge toestroom van asielzoekers het hoofd te kunnen bieden.’
Pag. 11

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.