De Standaard, ‘Een burgemeester moet een bestuurder zijn, geen commentator’

‘We moeten duidelijk maken wat we beslissen en waarom. Kijk naar Maggie De Block(staatssecretaris voor Asiel en Migratie, red.). Ondanks de kritiek aan de start heeft die doorgezet en zij kan nu mooie resultaten voorleggen waar ze in de publieke opinie ook voor beloond wordt.’ zegt Yasmine Kherbache
pag. 16 – Peter De Lobel

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.