De Artsenkrant, Hulpkas in plaats van OCMW

Staatssecretaris Maggie De Block, bevoegd voor asielverlening en armoedebestrijding, meldt dat momenteel in verschillende ziekenhuizen proefprojecten lopen met het beheer van de gegevens en de (elektronische) facturatie. De resultaten van die projecten zouden
begin mei beschikbaar zijn, de uitrol van de eerste fase van het systeem over het hele land moet in juni plaatsvinden.
Dat de Hulpkas zal toezien op de terugbetaling van geleverde prestaties, verlicht het werk van de OCMWs aanzienlijk.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.