De Standaard, Vrouwen boven bij Open VLD

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie de Block is de opkomende ster bij de Vlaamse liberalen. De Block schiet omhoog in de poppolls en is nu al de populairste liberaal. Ook bij de eigen achterban is ze bijzonder geliefd. Haar no-nonsense aanpak van de asielcrisis en de winteropvang voor daklozen wekt vertrouwen.
Pag. 9

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.