Gazet Van Antwerpen, “We zitten nog met naweeën van de verkiezingen”

Je moet mensen de kans geven om politiek te groeien. Je mag nog geen proces maken na drie maanden. De prijzen worden op het einde van de rit uitgedeeld.
Neem nu staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld, red.). Zij werd eerst de vernieling in geschreven, maar nu staat zij niet meer ter discussie. Dit volgens Annemie Turtelboom.
Pag. 16 – Sacha Van Wiele

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.