Voorstelling jaarverslag FOD Binnenlandse Zaken

12-06-2013 – Jaarverslag IBZ 2012 speech NL+FR

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.