De Standaard, ‘Om erger te voorkomen’

Proficiat, u bent een van de weinige regeringsleden met te veel geld.
‘Neen, ik heb niet te veel geld. ik had wel te veel geld in mijn begroting opzijgezet voor het leefloon voor buitenlanders. Dat zijn asielzoekers die, in volle opvangcrisis, niet door de opvangcentra konden worden gehuisvest en werden doorgestuurd naar OCMW’s waar ik dan het leefloon voor terugbetaalde. Maar omdat dat nu niet meer gebeurt – de asielopvang is onder controle – heb ik dat deel van mijn budget niet nodig: 90 miljoen euro.’
…ik kan met een gerust hart zeggen dat ik mijn steen heb bijgedragen. Zo vermijd ik dat mijn andere budgetten ter discussie worden gesteld. Ik hoef dus niet te snoeien in budgetten voor armoedebestrijding. Dit is mijn geste en zo voorkom ik erger, zo voorkom ik ingrepen in de budgetten voor kansarmoede bijvoorbeeld. En ook bij de begrotingsopmaak voor 2014 zal ik vechten voor mijn budgetten…. Maar het belangrijkste blijft dat de instroom van asielzoekers gedaald is door structurele maatregelen.’
Pag. 32 – BBD

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.