Het Laatste Nieuws, onze opinie

Niemand heeft op zijn vakgebied zo’n voelbare en becijferbare impact gehad als Maggie De Block op Asiel en Migratie. Er is de jongste twee jaar wel degelijk iets veranderd in dit land.
Pag. 6 – Jan Segers

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.