Archieven van de maand augustus, 2013

De Standaard, Francken richt pijlen op De Block

vrijdag 2 augustus 2013

Vanuit het buitenland benadrukt De Block dat ze wel degelijk ‘focust op mensen die de openbare orde en veiligheid verstoren’. Bovendien werkt de Dienst Vreemdelingenzaken sinds midden dit jaar nauwer samen met de Dienst Strafinrichtingen ‘ waardoor het aantal illegale ex-gedetineerden dat gerepatrieerd wordt, stijgt’, zegt de staatsecretaris. Concreet: in 2012 werden volgens haar eigen […]

Het Laatste Nieuws, Brave illegaal wordt vaker gerepatrieerd dan crimineel

vrijdag 2 augustus 2013

Staatssecretaris De Block zegt niet onder de indruk te zijn van de kritiek. “We hebben eerst de asielcrisis onder controle gekregen en dan ingezet op de vrijwillige terugkeer, maar we focussen ook op de repatriëring van mensen die een probleem vormen voor de veiligheid”. Bovendien is óók het aantal gedwongen repatriëringen gestegen. Weliswaar beperkt tussen […]

Het Nieuwsblad, Aanval op populaire Maggie

vrijdag 2 augustus 2013

‘Wie de cijfers correct leest, zal zien dat het aantal illegale ex-gedetineerden dat we het land uitzetten, is gestegen. Net als het aantal gedwongen verwijderingen.’ Pag. 8 – Werner Rommers

Metro, Meer illegale criminelen het land uit.

vrijdag 2 augustus 2013

«We hebben eerst de asielcrisis onder controle gebracht en daarna ingezet op vrijwillige terugkeer. Maar ook mensen die de openbare orde en veiligheid verstoren, blijven een prioriteit». Pag. 2 – ARO

Maggie De Block zet terugkeerbeleid onverminderd verder

donderdag 1 augustus 2013

01-08-2013 – NL – Terugkeerbeleid