Het Laatste Nieuws, 5 vragen aan Maggie De Block

De 250 Afghanen die sinds maandag een pand in Brussel bezetten, blijven hopen op begrip voor hun situatie, maar staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) lijkt niet te plooien. Zij verdedigt haar beleid met hand en tand. “Je kan als overheid niet vijf keer ‘nee’ zeggen, de zesde keer ‘misschien’ en de zevende keer ‘blijf toch maar’.”
“De beslissingen worden genomen door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Dat verzekert me dat de nieuwe VN-richtlijnen voor Afghanistan zeer grondig zijn onderzocht en in België nog altijd ruimer geïnterpreteerd worden dan in veel andere Europese landen. En ik vertrouw mijn diensten daarin. …Het CGVS onderzoekt elke aanvraag individueel en zeer grondig, elke beslissing wordt uitgebreid gemotiveerd en houdt rekening met meerdere factoren. Van alle Afghaanse asielaanvragen werd vorig jaar 56% positief beantwoord. Dat is een ruime bescherming als je weet dat het Europees gemiddelde 49% is.”
“We hebben met deze regering de keuze gemaakt om de voorkeur te geven aan vrijwillige terugkeer, de meest humane aanpak….”
Pag. , Dieter Dujardin,

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.