De Standaard, Het is de bevoegdheid van Maggie, zij beslist.

‘Het is de bevoegdheid van Maggie, zij beslist.’ Zelden de federale regering zo eensgezind gezien als in het afwentelen (of: respecteren) van de verantwoordelijkheid op de bevoegde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). Dat gebrek aan bemoeienissen legde De Block nog geen windeieren: het aantal asielaanvragen heeft het laagste peil in drie jaar bereikt en de vrijwillige terugkeer neemt toe. Zelf blijft de nuchtere Merchtemse ongemeen populair.
Pag. 12, Marjan Justaert

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.