De Standaard, Zwaardere straf voor schijnrelatie

De nieuwe wet op schijnhuwelijken kwam er vooral omdat de overheid een nieuw fenomeen vaststelde, dat van het schijnwettelijk samenwonen. Mannen of vrouwen die tevergeefs een schijnhuwelijk probeerden af te sluiten om aan verblijfspapieren te geraken, kozen steeds vaker voor het wettelijk samenwonen. ‘Op een bepaald moment voerden parketten 25 procent minder onderzoeken naar schijnhuwelijken. Dat bleek de reden te zijn’, zeggen justitieminister Annemie Turtelboom en staatssecretaris voor asiel Maggie De Block.
Ook zulke valse verbintenissen worden nu dus strafbaar… De dader kan ook een inreisverbod van vijf jaar krijgen.
Pag. 13 – YD

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.