Het Belang van Limburg, “Geen Romeinse keizerin die willekeurig oordeelt”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) verdedigt de beslissingen van haar administratie. Ze is niet van plan om tussenbeide te komen en een uitzondering toe te staan. “Ik ben geen Romeinse keizerin die willekeurig oordeelt…Maar de wetten en regels worden nu eenmaal toegepast. Bij mijn aantreden smeekte men om een coherent, consequent en menselijk asielbeleid. Dat is er en ik voer dat consciëntieus uit. Nu krijg ik hetverwijt dat ik de wet consequent toepas.”
Pag. 8 – YL

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.