Archieven van de maand september, 2013

De Morgen, Emotionele chantage of laatste strohalm?

dinsdag 10 september 2013

De kans is klein dat de 250 uitgeprocedeerde Afghanen die een gebouw in Elsene bezetten alsnog een verblijfsvergunning krijgen. ‘Hiervoor ben ik in het verleden nooit geplooid. En dat zal ik nu ook niet doen’, zegt staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld). “Als die mensen uitgeprocedeerd zijn en er door onafhankelijke instanties beslist is dat […]

Gazet van Antwerpen, Streng maar rechtvaardig.

dinsdag 10 september 2013

Het asielbeleid van België is jarenlang een puinhoop geweest… Met Maggie De Block is daar verandering in gekomen. Zij heeft duidelijke lijnen uitgezet waar iedereen zich aan moet houden. Zowel binnen de regering als bij de publieke opinie ondervindt ze daarvoor veel steun. En terecht. Dat moet zo blijven. Maggie De Block maakt iedereen gelijk […]

Het laatste Nieuws, Kinderen misbruikt als wapen.

dinsdag 10 september 2013

“België is veel toegeeflijker dan de ons omringende landen. De helft van de Afghaanse asielzoekers krijgt hier bescherming. Het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen onderzoekt elk geval afzonderlijk en zorgvuldig. Wie geen gevaar loopt in eigen land, moet terugkeren.” De Block benadrukt dat de bezetters niet op toegevingen moeten rekenen. “Wie uitgeprocedeerd is, moet het land […]

Metro, «Actie van Afghanen is emotionele chantage»

dinsdag 10 september 2013

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) is niet te spreken over hun actie. Vooral het feit dat de actievoerders kinderen inzetten om hun argumenten kracht bij te zetten, stuit haar tegen de borst. «Daar bestaat maar één woord voor: emotionele chantage.» Volgens De Block is België in vergelijking met de buurlanden […]

Het Laatste Nieuws, Interview met Karel de Gucht

zaterdag 7 september 2013

Die liberale ziel wordt op dit moment belichaamd door de no-nonsense-aanpak van Maggie De Block. “Maggie doet dat dan ook goed. Ze belichaamt het gezond verstand. Ze is eraan begonnen op een goed moment. De PS heeft inzake migratie en asiel een bocht genomen. Wat ze blokkeerden ten tijde van Annemie Turtelboom, daar stemmen ze […]

De Standaard, Wie zal er voor de Syriërs zorgen?

zaterdag 7 september 2013

De staatssecretaris van Asiel en Migratie wijst er eerst en vooral op dat er helemaal geen 4.000 opvangplaatsen vrij zijn. Het opvangnetwerk van Fedasil is al afgebouwd…. De kwestie van ‘resettlement’ ( Syriërs uit kampen halen en hier hervestigen, red.) moet op Europees niveau geregeld worden, vindt ze, op basis van een eerlijke verdeelsleutel, en […]

Gazet van Antwerpen, België levert al forse inspanning

zaterdag 7 september 2013

“België vangt al een groot aantal Syrische vluchtelingen op…. In 2011 kregen 41 Syriërs verblijfsrecht. Dat aantal steeg vorig jaar tot 480 en in de eerste acht maanden van dit jaar hebben al 895 vluchtelingen onderdak gevonden in België. Die vluchtelingen genieten doorgaans van subsidiaire bescherming. De staatssecretaris beklemtoont dat er in werkelijkheid 1800 plaatsen […]

Het Belang van Limburg, Dit jaar al 895 Syriërs beschermd

zaterdag 7 september 2013

Wij hebben dit jaar al 895 Syriërs beschermd”, reageert staatssecretaris voor Asiel Maggie De Block (Open Vld)… “We staandaarmee op de vierde plaats in Europa.” Pag. 6 – Liliana Casagrande

Het Nieuwsblad, Staatssecretaris opent nieuwe gebouwen school Ten Bos

vrijdag 6 september 2013

In de Gemeentelijke Basisschool Ten Bos in Peizegem begon het schooljaar één dag vroeger. Daar opende Staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) samen met haar broer en burgemeester Eddie De Block (Open Vld) en een zwangere eerste schepen Ella De Neve (Open Vld) de nieuwe schoolgebouwen op zondag 1 september. Ouders en kinderen konden alvast […]

TrendsCash, Kritisch en Direct

donderdag 5 september 2013

Zo zou Trends principieel tegen de regering-Di Rupo zijn. Dat is een foute insteek. Het asiel- en migratiebeleid van staatssecretaris Maggie De Block krijgt alle lof. Pag. 3 – Johan Van Overtveldt