Het Nieuwsblad, Maggie De Block

‘De instroom in ons land is jarenlang te hoog geweest. Elk jaar kwamen meer dan 25.000 mensen binnen, op een bevolking van tien miljoen. Dat is een mooie stad, en dat gaat dus niet. De mensen zien dat ik voor een verbetering op het terrein heb gezorgd. Ik speel geen poppenkast. Je moet iedereen gelijk behandelen: Afghanen,
Syriërs, Guineeërs en Congolezen. Dat is écht respect. Men speelt nu vaak op emotie, en ik begrijp dat. Maar je moet je emotie van je verstand kunnen loskoppelen. Anders kan je geen beleid voeren.’
Pag. 10, Fabian Lefevere en Bert Heyvaert

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.