De Standaard, De gebroken belofte in de schaduw van Mega Maggie

Met Maggie De Block – Mega Maggie voor de (ondertussen vele) vrienden – aan het roer van Asiel, Migratie en Armoedebestrijding, lijkt ook op het thuisfront de regering-Di Rupo voor daadkrachtig beleid te staan. Door het asielbeleid met ‘gezond verstand’ aan te pakken, lijkt de migratiestroom richting België daadwerkelijk aan banden te liggen. Wij zijn het niet altijd eens met haar aanpak, maar dat in dit beleidsdomein moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, staat buiten kijf. Het heeft immers weinig zin om te dweilen met de kraan open.
Pag. 42, L. Van Leemput en K. Decoster

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.