Gazet van Antwerpen, Politici

Namens de federale regering kwam staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block langs in De Schorre. Zij schonk de 74 vzw’s die armoede in Vlaanderen bestrijden en voor MFL geregisteerd zijn elk een bedrag van iets meer dan 2000 euro, goed voor 150.000 euro in totaal.
Pag. 5, PP

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.