De Standaard, Aartsbisschop Léonard wil asiel voor Afghanen

‘Ik begrijp dat België niet alle asielzoekers kan ontvangen. Maar deze mensen verdienen het’, zei de aartsbisschop in een interview. In een reactie op die uitspraak, wijst Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie (Open VLD), er nog eens op dat elke aanvraag op dezelfde manier behandeld wordt. ‘We behandelen iedereen met respect. Het grootste respect bestaat erin iedereen gelijk te behandelen.’ Dinsdag ontvingen premier Elio Di Rupo (PS) en Maggie De Block een kleine delegatie actievoerders. Di Rupo en De Block stelden voor de betrokkenen elk afzonderlijk een nieuwe asielaanvraag in te dienen. ‘Elke aanvraag zal in eerste instantie zorgvuldig en individueel behandeld worden door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Dat zal rekening houden met elke specifieke individuele situatie en met de algemene situatie in Afghanistan’
Pag. 7, E. Bergmans

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.