De Morgen, Hopen op God, de koning of Maggie.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) was een avond dokter voor daklozen en sans-papiers. In een klein zaaltje krijgt staatssecretaris en huisartsDe Block haar briefing. De komst van De Block maakt hetvoor ons mogelijk om met haar te praten. oplossen.”De stroomaan hulpbehoevenden houdt niet op, de wachtzaal vult zichopnieuw. De Block behandelt patiënt na patiënt. En plots isook de Rus Brussov aan de beurt. “Heeft u pijn?”, vraagt De Block. Hij negeert haar vraag en windt zich op. Ze zucht.”Kom, even geen cinema. Heeft u wijn gedronken?” De manknikt, wordt geholpen en vertrekt. “Schrikken doe ik niet”,zegt De Block. “Ik ben alleen voorzichtig als ze gedronkenhebben. Ze kunnen dan onvoorspelbaar reageren en boosworden.”
Pag. 6, R. Amkreurtz

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.