Sociale fraude bij leefloners blijft beperkt

Onderzoek wijst uit dat er nog meer nood is aan preventie.
Onderzoek door het onafhankelijk bureau PricewaterhouseCoopers wijst uit dat de sociale fraude bij leeflonen vrij beperkt is. In de categorie leefloon gaat het om 4,59 % fraudegevallen. Voor de categorie equivalent leefloon om 4,63 %.
Maggie De Block: “De sociale fraude bij leefloners is eerder beperkt, dat is een belangrijke vaststelling. Daarnaast blijkt dat veel OCMW’s nu reeds bijzonder inzetten op preventie en dat zij goede resultaten boeken. Maar we moeten nog meer doen. Binnenkort nemen wij nog enkele maatregelen die de OCMW’s nog beter zullen wapenen tegen sociale fraude.”
De studie is uitgevoerd op vraag van staatssecretaris Maggie De Block, bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. De resultaten zijn aan de staatssecretaris voorgesteld op 20 januari 2014.
Het studie heeft onderzocht in hoeverre de OCMW’s preventief optreden en strijden tegen fraude enerzijds. Anderzijds zijn goede praktijken in dit opzicht geïdentificeerd. Van de 589 OCMW’s in België heben er 283 de vragenlijst ingevuld.
De fraudegevallen die de deelnemende OCMW’s vermeld hebben, gaan hoofdzakelijk om leefloners die inkomsten verzwijgen of die domiciliefraude plegen.
Maggie De Block: “Uit het onderzoek blijkt ook dat de huisbezoeken door de maatschappelijk werkers zeer belangrijk zijn want dan wordt vaak heel duidelijk welke noden er precies zijn. Maar tegelijkertijd kan ook aan het licht komen dat niet de hele waarheid wordt verteld.”
H

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.