Kritische stemmen zijn bondgenoten, onjuiste informatie staat oplossingen in de weg

Kritische stemmen zijn bondgenoten want zij zetten aan tot nadenken en evaluatie van wat je denkt, zegt en gedaan hebt. Kritische stemmen staan aan de wieg van nieuwe oplossingen.
Onjuiste informatie en foute stellingen zorgen eerder voor onbehagen. Want daarmee is gewoon niemand gediend. Je kan er niets op bouwen en ze staan elke mogelijke oplossing in de weg.

Met oog op de toekomst en in het belang van alle mensen op de administraties, opvangpartners, onafhankelijke instellingen, NGO’s en andere diensten die zich de voorbije jaren ingezet hebben om ons asiel- en opvangbeleid uit te voeren met het grootst mogelijke respect voor de menselijke waardigheid, geeft Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, hier graag correcte informatie.
Een Vlaamse krant publiceert vandaag, vrijdag 14 februari 2014, een analyse met informatie die een aantal feitelijke onjuistheden bevat. Het is niet duidelijk waar deze informatie vandaan komt.
Enkele voorbeelden:

Stelling in de krant: “De Block trad aan toen de daling al was ingezet, na de collectieve regularisatie van 2009.”
Feit: hoe je de cijfers draait of keer, staatssecretaris De Block heeft haar mandaat aangevat op 6 december 2011 en pas in 2012 is na 4 jaar stijging, weer een daling vast te stellen die zich het hele jaar 2012 en ook daarna doorgezet heeft.

Uiteraard is deze daling ook het gevolg van een reeks maatregelen van Melchior Wathelet, de voorganger van staatssecretaris De Block, én van maatregelen gestemd in het parlement. Iets wat staatssecretaris De Block in persmededelingen en parlementaire antwoorden meerdere keren bevestigd heeft.

Maar deze daling is even goed het resultaat van structurele maatregelen, op lange termijn dus, genomen door Maggie De Block.
Het aantal asielaanvragen van 2008 tot en met 2013 ziet eruit als volgt:
2006: 9.400
2007: 8.315
2008 : 12.252
2009: 17.186
2010: 19.941
2011: 25.479
2012: 21.461
2013: 15.840

Stelling in de krant: “het aantal opvangplaatsen daalt ook door een handigheidje in de statistieken. Afgewezen asielzoekers verblijven tegenwoordig niet meer in de opvangcentra, zij verhuizen naar de zogenaamde terugkeerplaatsen.”
Feit: gaat u even naar www.fedasil.be, de website van het officiële Belgische agentschap verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. U ziet meteen transparant en duidelijk het aantal opvangplaatsen uitgesplitst naar :
Transit: 250
Collectieve opvang: 10.689
Individuele opvang: 8.473
Terugkeerplaatsen: 405.

Stelling in de krant: “over Europese toppen rept De Block met geen woord.”
Feit: over Europese toppen zijn in 2013 nauwelijks mediavragen gesteld. Maar staatssecretaris De Block heeft in het parlement wel regelmatig uitleg gegeven over de werkzaamheden op Europees niveau.

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.