De Standaard, De Sluiswachter

Maggie De Block kende een aarzelende start. Maar als staatssecretaris hielp het regeerakkoord haar enorm. De toegang en de opvang kwamen in één hand terecht.
Naast haar imago van underdog leek de Vlaming het te waarderen dat er op zijn minst een sluiswachter de toegang tot het grondgebied bewaakte en desnoods met harde hand ingreep. De Block beëindigde de asielcrisis. Het aantal aanvragen daalde van 25.400 in 2011 naar 15.800 vorig jaar. Ook dit jaar zette de daling zich voort.
Pag. 19,

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.