Humo, The vote van Vlaanderen

Bij het aantreden van deze regering was het asielbeleid een puinhoop: te veel aanvragen, te lange procedures, te weinig opvangplaatsen met als resultaat schrijnende. Maggie De Block werd staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.
Kordaat zete ze de schouders onder wat ze een `humaan, correct en coherent’ opvangbeleid noemde: de procedure verloopt sneller, er zijn voldoende bedden, kandidaat-migranten keren vaker vrijwillig terug naar hun land van herkomst, het aantal asielaanvragen daalde met een derde, de achterstand van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen is aangepakt.
Pag. 120, B. Vanegeren

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.