K. De Coninck, Het Nieuwsblad, 21 oktober 2014, Sneller naar huis na bevalling.

Na een bevalling zonder complicaties moeten vrouwen in 2015 een halve dag vroeger naar huis. In 2016 zelfs een hele dag.
Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block zullen van alle betrokkenen de patiënten de besparingen net het minst voelen. ‘Ook andere spelers doen moeite: zo zal de farmasector 101 miljoen euro moeten besparen’, zegt zij. Dat er geen ruimte is voor nieuwe initiatieven klopt volgens haar kabinet ook niet: ‘We staan zeker open voor overleg en nieuwe voorstellen.’
Pag. 4

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.