Archieven van de maand november, 2014

Fr. Remy, Artsenkrant, Beleidsverklaring Maggie De Block

vrijdag 21 november 2014

Het beleid van Maggie De Block inzake gezondheidszorg is opgebouwd rond dezelfde drie pijlers die ze ook voor de sociale zekerheid voor ogen heeft: de duurzaamheid en de toegankelijkheid van het systeem en de aanpassing ervan aan de huidige behoeften. Toch bestempelt De Block 2015 als een overgangsjaar voor de gezondheidszorg, waarin de noodzakelijke budgettaire […]

P.S. in De Specialist, 20 november 2014, ‘De Block: gejaagd door de wind, geremd door het geld’

donderdag 20 november 2014

Verder zet ze dus in op de bescherming van de allerzwaksten (Omnio-statuut, maximumfactuur… bekend van de vorige bewindslui) met als nieuw aandachtspunt duidelijke, leesbare patiëntenfacturen. Inbegrepen ook een progressieve uitbreiding van de verplichte derdebetalersregeling bij de huisarts, die van start gaat halfweg 2015 (voorkeurregeling).

P.S. in De Specialist, 20 november 2014, ‘De Block: gejaagd door de wind, geremd door het geld’

donderdag 20 november 2014

Van de filosofie van ‘arbeidsongeschiktheid’ wil de Merchtemse huisarts naar ‘arbeidsgeschiktheid’: het uitgangspunt is wat iemand nog wél kan in plaats van hem te (de)klasseren om wat hij niet meer kan. Dat moet de eigenwaarde van de betrokkenen opkrikken.

De Standaard, Wilsbeschikking kan op e-Identiteitskaart

donderdag 20 november 2014

Informatie over wilsbeschikkingen – bijvoorbeeld of iemand zijn organen wil donoren of euthanasie wil – zou best raadpleegbaar worden via de elektronische identiteitskaart (eID). Dat zei Maggie De Block (Open VLD), de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, gisteren op Radio 1. Pag. 11

VDE/KST, Het Laatste Nieuws, Knoei niet met ziektebriefjes

donderdag 20 november 2014

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) haalde gisteren tijdens haar hoorzitting in de Kamer het voorbeeld van valse ziektebriefjes aan. “Daarmee knoeien is niets minder dan valsheid in geschrifte”, waarschuwde ze. Tot slot benadrukte De Block dat er “zeker géén gedoogbeleid komt” wat betreft cannabis. Pag. 1

M. Eckert, De Standaard, Europa keert terug naar pre-antibioticatijdperk

dinsdag 18 november 2014

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zegt bij monde van haar woordvoerster dat er een nieuw actieplan rond antibioticaresistentie in de maak is. Artsen zullen onder andere feedback krijgen over wat ze aan antibiotica voorschrijven. Pag. 5

S. Vandekerckhove, De Morgen, Moeilijke missie voor Maggie.

dinsdag 18 november 2014

Weinig ministers die aan de vooravond van hun beleidsverklaring op zo veel goodwill kunnen rekenen als Maggie De Block (Open Vld). Recht door zee, doortastend en met een duidelijke visie op een efficiënte gezondheidszorg. Dat er beloftes zullen sneuvelen door een gebrek aan centen, staat vast. Maar het is aan De Block om dan de […]

D. Soenens, De Morgen, De Block houdt vast aan groeinorm van 1,5 procent.

zaterdag 15 november 2014

Bezuinigingen zijn ook in de gezondheidszorg en sociale zekerheid onvermijdelijk, aldus De Block, en iedereen zal daar zijn steentje moeten toe bijdragen. De minister wil de verspilling aanpakken en zet daarbij in op onder meer administratieve vereenvoudiging. Pag. 5

JOM, De Standaard, Huisartsen moeten goedkoopste medicijn voorschrijven

donderdag 13 november 2014

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) verplicht huisartsen om bij de helft van hun voorschriften voor een van de goedkoopste varianten te kiezen. Een logische maatregel, volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘Dit levert de staatskas 30 miljoen euro per jaar op, maar helpt ook de patiënten om te besparen’, […]

Beleidsverklaring MDB

donderdag 13 november 2014

Beleidsverklaring Maggie De Block BN Gezondheidszorg 2015 BN Sociale Zaken 2015