Archieven van de maand januari, 2015

Abbeloos Fr., De Standaard, Iedereen wint erbij, behalve het ABVV

zaterdag 31 januari 2015

Ook de andere topministers spraken van een ‘belangrijk akkoord.’ ‘Voor u staat een tevreden dame’, zei minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD), ‘de sociale partners zijn goed omgesprongen met de verdeling van de welvaartsportefeuille. Ze hebben daarbij gefocust op de laagste uitkeringen, zoals ik gevraagd had.’ Pag. 4

Remy Fr., Artsenkrant, Groen wil Orde hervormen

vrijdag 30 januari 2015

Het is hoog tijd om de Orde van Geneesheren te moderniseren tot een transparante organisatie die billijker optreedt en meer oog heeft voor de zorgkwaliteit. “De minister heeft ons laten weten dat ze wacht op aanbevelingen van de Orde zelf alvorens ze een initiatief neemt. “Minister De Block heeft laten verstaan dat ze in maart […]

Colson W., Artsenkrant, 2015 het doorbraakjaar voor eHealth?

vrijdag 30 januari 2015

Het debat van de Artsenkring Halle ging dit jaar over het EMD 2.0: dat is uitgerust voor eHealth en stelt u in staat om met andere zorgverleners te communiceren over de patiënt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block leidde het debat in. Zij onderstreepte dat de eHealth-toepassingen een belangrijke tool zijn om de doelstellingen van […]

JIR, JFJA, De Standaard, Laagste pensioenen omhoog.

vrijdag 30 januari 2015

‘Zoals afgesproken in het regeerakkoord moet de welvaartsenveloppe gaan naar de laagste inkomens,’ zei minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) hierover twee weken terug. De welvaartsenveloppe zou dus, zoals gevraagd, integraal naar een verhoging van de laagste uitkeringen gaan, zowel in de pensioenen als in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Pag. 6

Verrijken G., Artsenkrant, Nieuwe hartkleppen voor ‘Orde van Artsen’

vrijdag 23 januari 2015

“Als iedereen het wil, is het een vrij eenvoudige zaak om de Orde der Geneesheren te moderniseren.” In het parlement zei minister Maggie De Block “het nodige” te zullen doen om de Orde der Geneesheren om te dopen tot het genderneutrale ‘Orde van Artsen’. Ook een hervorming zag ze zitten. Het initiatief moet wel van […]

SSB, Het Laatste Nieuws, Rookverbod beter nageleefd

vrijdag 23 januari 2015

Bij controles op het rookverbod in café worden minder inbreuken vastgesteld. Overtrad in 2013 nog 22% de wet, dan was dat vorig jaar nog 18%. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag. Pag. 4

Vandekerckhove S., De Morgen, Specialist, huisarts of verpleegkundige wie doet best wat?

dinsdag 20 januari 2015

De taakverdeling binnen de gezondheidszorg loopt spaak. Te vaak voeren specialisten routineonderzoeken uit die eigenlijk tot het takenpakket van de huisarts of verpleegkundige behoren. Toch belooft minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) deze legislatuur het uitvoeringsbesluit ‘uit te zuiveren’. Het plan is om de competenties van de artsen en zorgverstrekkers […]

TG, De Standaard, Maggie De Block vervangt ‘geneesheren’ door ‘artsen’

dinsdag 20 januari 2015

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) brengt alles in gereedheid om de ‘Orde van Geneesheren’ om te vormen tot een ‘Orde van Artsen’. Daar zijn twee redenen voor. De eerste is dat de benaming genderneutraal moet worden. De helft van de artsen zijn vrouwen, en dus strikt genomen geneesvrouwen. De tweede reden is […]

BLG, Gazet van Antwerpen, ‘Orde van Geneesheren’ wordt ‘Orde van Artsen’

dinsdag 20 januari 2015

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block wil de naam van de ‘Orde der Geneesheren’ wijzigen in ‘Orde van Artsen’ omzo de benaming meer genderneutraal te maken. “Het ontwerp bevindt zich in de laatste fase. Eens de aanpassing doorgevoerd is, kunnen het KB uit 1997 betreffende de Orde der Geneesheren en de bijhorende […]

Donckier E., Gazet van Antwerpen, Laat lage lonen stijgen met laagste uitkeringen

donderdag 15 januari 2015

Tot slot zal het vandaag gaan over de verdeling van de welvaartsenveloppe (overheidsgeld voor een verhoging van de uitkeringen, red). Die is volgens minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) 315,5 miljoen euro groot. De volgende jaren komt daar telkens circa 300 miljoen euro bij, zodat ze in 2018 zo’n 1,2 miljard euro […]