JIR, JFJA, De Standaard, Laagste pensioenen omhoog.

‘Zoals afgesproken in het regeerakkoord moet de welvaartsenveloppe gaan naar de laagste inkomens,’ zei minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) hierover twee weken terug.
De welvaartsenveloppe zou dus, zoals gevraagd, integraal naar een verhoging van de laagste uitkeringen gaan, zowel in de pensioenen als in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Pag. 6

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.