Remy Fr., Artsenkrant, Groen wil Orde hervormen

Het is hoog tijd om de Orde van Geneesheren te moderniseren tot een transparante organisatie die billijker optreedt en meer oog heeft voor de zorgkwaliteit.
“De minister heeft ons laten weten dat ze wacht op aanbevelingen van de Orde zelf alvorens ze een initiatief neemt. “Minister De Block heeft laten verstaan dat ze in maart een actieplan zou voorleggen. Het is dus wachten op concrete maatregelen”.
Pag. 2

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.