De Poot D., De Apotheker, Oorlog aan namaak medische producten

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block had het beloofd en ze houdt woord: de ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd om de strijd tegen de namaak van geneesmiddelen en medical devices op te voeren.
Pag. 4

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.