Archieven van de maand maart, 2015

SAN, Het Nieuwsblad, Waar gaat het geld naartoe?

dinsdag 31 maart 2015

De federale regering gebruikt het geld van de begrotingscontrole niet alleen om budgettair op koers te blijven, maar ook om nieuwe investeringen te kunnen doen en ministers wat ademruimte te geven. Op sociale zekerheid krijgt Open VLD-minister Maggie De Block 5 miljoen euro om de wantoestanden in geestelijke gezondheidszorg aan te pakken. Pag. 3

MA., Metro, Vraag aan artsen om nog goedkoper voor te schrijven

dinsdag 31 maart 2015

“Door het quotum van 50% goedkope geneesmiddelen, waaronder generieke, schrijven de huisartsen nu al veel goedkoper voor dan pakweg tien jaar geleden. Wel, vanaf nu wil ik dat ze gewoon het goedkoopste gaan voorschrijven. Concreet vraag ik hen om voor één van de drie goedkoopste medicijnen te opteren.” «De patiënten kunnen jaarlijks 15 miljoen euro […]

Adriaensen M., Metro, Minister Maggie De Block treedt op de voorgrond “We hoeven niet met N-VA te slapen”

maandag 30 maart 2015

Na maanden van labeur in de luwte, krijgt ze plots de ene na de andere heikele kwestie op haar bord. En tijdens de huidige begrotingscontrole kijkt iedereen in haar richting. «Ik heb gedaan wat ik moest doen», countert Maggie De Block (Open Vld), minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. «Ik heb binnen de gezondheidszorg de […]

Het Laatste Nieuws, Schrijf alleen goedkoopste medicijn voor

maandag 30 maart 2015

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil dat artsen nog meer de allergoedkoopste geneesmiddelen voorschrijven. Patiënten besparen er per jaar 15 miljoen euro door, de ziekteverzekering zelfs 30 miljoen. “En dat geld kunnen we in innovatieve geneesmiddelen pompen”, zegt De Block. “Artsen beseffen ook dat patiënten het best gediend zijn met een goedkoop […]

VBR, De Standaard, Goedkoopste medicijn krijgt voorrang

maandag 30 maart 2015

De nieuwe regeling houdt een jaarlijkse besparing in van 15 miljoen voor de patiënten en van 30 miljoen voor de ziekteverzekering. Met dat uitgespaarde geld kunnen dure, nieuwe medicijnen betaald worden, zoals het nieuwe medicijn voor hepatitis C volgens Minister De Block. Pag. 13

BLG, Gazet van Antwerpen, Huisartsen moeten goedkoper voorschrijven

maandag 30 maart 2015

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) start een campagne om huisartsen aan te sporen nog vaker goedkopere geneesmiddelen voor te schrijven. Dat moet voor de patiënten een besparing van 15 miljoen euro per jaar opleveren en voor de ziekteverzekering 30 miljoen euro. Pag. 9

Beel V., De Standaard, Extra crisisopvang voor kinderpsychiatrie

maandag 30 maart 2015

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) belooft middelen vrij te maken om tegen de zomer extra opvangplaatsen voor crisispsy-chiatrie te creëren. Vorige vrijdag heeft De Block samengezeten met vertegenwoordigers van de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie, die recent ook kritiek hadden geuit op het gebrek aan crisisopvang voor kinderen en jongeren in de psychiatrie. […]

BLG, Gazet van Antwerpen, De Block wil middelen vrijmaken voor crisisopvang in jeugdpsychiatrie

maandag 30 maart 2015

In De Zevende Dag had de minister het over schrijnende toestanden. Gezien de zeer penibele financiële toestand, zal ze geen extra middelen vragen, maar zoekt ze in haar eigen departement het geld voor ingrepen op korte termijn. Tijdens de begrotingscontrole zal ze vragen om te mogen schuiven binnen de allocaties, zoals dat begrotingstechnisch heet. Pag. […]

De Morgen, De Block investeert in jeugdpsychiatrie

maandag 30 maart 2015

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is bereid binnen haar eigen departement middelen vrij te maken om voor de jeugdpsychiatrie deze zomer al maatregelen te nemen en meer crisisopvangbedden te creëren. Pag. 4

IVDE, Het Laatste Nieuws, Minister garandeert meer bedden voor jeugdpsychiatrie

maandag 30 maart 2015

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wil binnen haar eigen departement geld zoeken voor de jeugdpsychiatrie. “Wie mij kent, weet dat ik altijd maar doorga”, klonk het gisteren vastberaden in ‘De Zevende Dag’ op Eén. Pag. 10