Hervorming van de ziekenhuisfinanciering en het ziekenhuislandschap: stapsgewijs en in overleg

28-04-2015 – NL – streefdata hervorming ziekenhuisfinanciering en landschap (4)

28-04-2015 – FR – réforme du financement des hôpitaux pas à pas (2)

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.