Van Garderen F., De Morgen, Maggie maakt vaart

In de Europazaal in de Kamer van Volksvertegenwoordigers mocht Maggie De Block gisteren de ene na de andere felicitatie in ontvangst nemen. Niet alleen omdat ze jarig was. Ook haar plan voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering leek, in navolging van de sector, door de commissieleden vrij positief onthaald te worden.

De minister benadrukte dat ze de hervorming stapsgewijs wil doorvoeren. Heel belangrijk in dat kader zijn de proefprojecten. Die wil ze liefst tegen het einde van dit jaar opgestart zien.
Pag. 9

Commentaar geven is nietmeer mogelijk.